Zásady ochrany osobních údajů

Webyz.online webová stránka je vlastněna společností webyz, která je správcem osobních údajů.

Přijali jsme tuto zásadu ochrany osobních údajů, která určuje, jak zpracováváme informace shromážděné Webyz.online, a také uvádí důvody, proč musíme shromažďovat určité osobní údaje o vás. Proto si přečtěte tuto zásadu ochrany osobních údajů před používáním webové stránky Webyz.online.

Pečujeme o vaše osobní údaje a zavazujeme se k zaručení jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

Při návštěvě Webyz.online automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých nainstalovaných souborech cookie na vašem zařízení. Navíc, při prohlížení stránky shromažďujeme informace o individuálních stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, odkud vás na stránku přivedly jiné webové stránky nebo hledané termíny, a jak interagujete se stránkou. Tuto automaticky shromažďovanou informaci nazýváme „Informace o zařízení.“ Navíc můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete (včetně, ale neomezeně, jména, příjmení, adresy, platebních informací, atd.) při registraci, abychom mohli splnit dohodu.

Proč zpracováváme vaše údaje?

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost osobních údajů zákazníků, a proto můžeme zpracovávat pouze minimální údaje uživatele, pouze tolik, kolik je absolutně nezbytné pro udržení webové stránky. Informace, které jsou automaticky shromažďovány, jsou používány pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a k vytváření statistických informací o používání webové stránky. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány tak, aby identifikovaly konkrétního uživatele systému.

Můžete navštívit webovou stránku, aniž byste nám řekli, kdo jste, nebo odhalili jakékoliv informace, podle kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní osobu. Pokud však chcete využívat některé funkce webové stránky, nebo si přejete dostávat náš newsletter nebo nám poskytnout další informace vyplněním formuláře, můžete nám poskytnout osobní údaje, jako jsou váš e-mail, jméno, příjmení, místo bydliště, organizace, telefonní číslo. Můžete si vybrat, zda nám poskytnete své osobní údaje, ale potom nemusíte mít možnost využívat některé funkce webové stránky. Například nebudete moci dostávat náš newsletter nebo nás kontaktovat přímo ze stránky. Uživatelé, kteří nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, jsou vítáni, aby nás kontaktovali prostřednictvím filipkriegiel@seznam.cz.

Vaše práva:

Pokud jste obyvatelem Evropy, máte následující práva v souvislosti s vašimi osobními údaji:

Právo být informován.

Právo na přístup.

Právo na opravu.

Právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost dat.

Právo vznést námitku.

Práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním a profilováním.

Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže.

Kromě toho, pokud jste obyvatelem Evropy, upozorňujeme, že zpracováváme vaše informace za účelem plnění smluv, které bychom s vámi mohli mít (například pokud provedete objednávku prostřednictvím stránky), nebo jinak za účelem prosazování našich legitimních obchodních zájmů uvedených výše. Také si prosím všimněte, že vaše informace mohou být přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

Odkazy na jiné webové stránky:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou vlastněny nebo ovládány námi. Buďte si vědomi, že nejsme zodpovědní za tyto jiné webové stránky nebo za ochranu osobních údajů třetích stran. Vyzýváme vás, abyste si byli vědomi, když opouštíte naše webové stránky, a četli zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, která může shromažďovat osobní informace.

Ochrana informací:

Zabezpečujeme informace, které poskytujete na počítačových serverech v ovládaném, bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme rozumné správní, technické a fyzické zabezpečení, abychom chránili proti neoprávněnému přístupu, použití, modifikaci a zveřejnění osobních údajů ve své kontrole a držení. Nicméně žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť nemůže být zaručen.

Právní oznámení:

Oznámíme veškeré informace, které shromažďujeme, používáme nebo obdržíme, pokud to vyžaduje nebo dovoluje zákon, například k plnění subpoeny nebo podobného právního procesu, a když v dobré víře věříme, že zveřejnění je nutné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, k vyšetřování podvodu nebo k reakci na požadavek vlády.

Kontaktní informace:

Pokud si přejete s námi v kontaktu zjistit více o této politice nebo nás kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních informací, můžete nám poslat e-mail na filipkriegiel@seznam.cz.