Podmínky užívání

Vítejte na Webyz.online!

Tyto obchodní podmínky popisují pravidla a nařízení pro užívání webové stránky webyz, nacházející se na adrese https://webyz.online.

Přístupem k této webové stránce předpokládáme, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Nepokračujte v používání Webyz.online, pokud nesouhlasíte s všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Cookies:

Webová stránka používá soubory cookies k personalizaci vašeho online zážitku. Přístupem na Webyz.online souhlasíte s používáním nezbytných cookies.

Cookie je textový soubor umístěný na vašem pevném disku webovým serverem. Cookies nelze použít k provozování programů nebo k přenosu virů na váš počítač. Cookies jsou vám přiděleny jedinečně a mohou být čteny pouze webovým serverem v doméně, která vám cookie vydala.

Můžeme používat cookies k shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely k provozování naší webové stránky. Máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné cookies. Existují některé nezbytné cookies, které jsou nezbytné pro provoz naší webové stránky. Tyto cookies nevyžadují váš souhlas, protože vždy fungují. Mějte na paměti, že přijetím nezbytných cookies přijímáte také cookies třetích stran, které mohou být používány prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby na naší webové stránce používáte, například okno pro zobrazení videa poskytnuté třetími stranami a integrované do naší webové stránky.

Licence:

Pokud není uvedeno jinak, webyz a/nebo jeho licencianti vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na Webyz.online. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete přistupovat k Webyz.online pro své vlastní osobní použití s omezením stanoveným v těchto obchodních podmínkách.

Nesmíte:

Kopírovat nebo publikovat materiál z Webyz.online

Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z Webyz.online

Reprodukovat, zdvojovat nebo kopírovat materiál z Webyz.online

Rozšiřovat obsah z Webyz.online

Tato smlouva začne dnem tohoto datu.

Některé části této webové stránky nabízejí uživatelům možnost přidávat a vyměňovat názory a informace v určitých částech webové stránky. Webyz nefiltroval, neupravoval, nezveřejňoval ani nerevidoval komentáře před jejich zveřejněním na webové stránce. Komentáře nereprezentují názory a názory webyz, jejích zástupců a/nebo afiliátů. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejnila své názory a názory. Pokud to povolují platné zákony, webyz nenese odpovědnost za komentáře nebo za jakoukoli odpovědnost, škodu nebo náklady způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění komentářů na této webové stránce.

Webyz si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo porušující tyto obchodní podmínky.

Záruky a zastoupení:

Zaručujete a prohlašujete, že:

Máte právo zveřejnit komentáře na naší webové stránce a máte všechny potřebné licence a souhlas k tomu;

Komentáře neinvadují žádné duševní vlastnictví, včetně, ale neomezeně, autorských práv, patentů nebo obchodních značek třetí strany;

Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, nemravný nebo jinak nelegální materiál, který by porušoval soukromí.

Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zakázek nebo k prezentaci obchodních aktivit nebo nelegálních činností.

Tímto uděluje webyz neexkluzivní licenci k používání, reprodukování, editaci a povolení dalším používání, reprodukci a úpravu jakýchkoli vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Hyperlinky na naši obsah:

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury;

Vyhledávače;

Zpravodajské organizace;

Online adresářoví distributoři mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jako odkazují na webové stránky jiných uvedených podniků; a

Systémově akreditované firmy, které nepropagují neziskové organizace, nákupní střediska charit a skupiny pro shromažďování prostředků, které nesmějí odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na další informace na webové stránce tak dlouho, jak: (a) nejsou v žádném případě klamavé; (b) nesugeriují falešně sponzorství, schválení nebo schválení strany odkazující a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadají do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit žádosti o odkazy od následujících typů organizací:

Dobře známé spotřebitelské a/nebo obchodní zdroje informací;

Komunitní webové stránky;

Asociace nebo jiné skupiny, které zastupují charitativní organizace;

Online adresářoví distributoři;

Internetové portály;

Účetní, právní a poradenské firmy; a

Vzdělávací instituce a obchodní asociace.

Schválíme žádosti o odkazy od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nám neměl znevýhodňovat ani nám ani našim akreditovaným firmám; (b) organizace nemá žádné negativní záznamy s námi; (c) prospěch nám ze viditelnosti odkazu kompenzuje absenci webyz; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku tak dlouho, jak: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nesugeriují falešně sponzorství, schválení nebo schválení strany odkazující a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkazování na naše webové stránky, informujte nás tím, že nám zašlete e-mail na webyz. Uveďte své jméno, název organizace, kontaktní údaje a také URL svého webu, seznam jakýchkoli URL, ze kterých se chystáte odkazovat na naši webovou stránku, a seznam URL na naší stránce, na které chcete odkazovat. Počkejte 2–3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naše webové stránky následujícím způsobem:

Použitím našeho firemního jména; nebo

Použitím uniformního resource locator, ke kterému se odkazuje; nebo

Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na který se odkazuje, což dává smysl v rámci obsahu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.

Nepovolíme používání loga webyz nebo jiných uměleckých děl pro odkazování bez smlouvy o licenci na ochrannou známku.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za obsah, který se objeví na vaší webové stránce. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které jsou vzneseny na vaší webové stránce. Na žádné webové stránce by neměly být zobrazeny žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako pomlouvačné, obscénní nebo trestné nebo které by porušovaly, jinak porušovaly nebo podporovaly porušování práv třetích stran.

Zachování práv:

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naši webovou stránku. Souhlasíte, že okamžitě odstraníte všechny odkazy na naši webovou stránku na naši žádost. Také si vyhrazujeme právo kdykoli měnit tyto obchodní podmínky a svou politiku odkazování. Pokračováním v odkazování na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni